Cách di chuyển wordpress singnal site vào wordpress multisite

Để di chuyển một trang wordpress bình thường thành trang con trong mạng multisite, có thể thực hiện các bước sau. Giả sử muốn chuyển B.com làm trang B.domain.com trong mạng multisite domain.com, thực hiện các bước sau

01.

Tạo trang con B.domain.com trên mạng netword

Truy cập Các trang web của tôi > Netword admin > Trang web > Thêm mới. Ví dụ bạn đã thêm B.domain.com, trong danh sách các trang web con, click chuột vào chỉnh sửa B.domain.com, khi đó trên thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ xuất hiện ID của trang con dạng wp-admin/network/site-info.php?id=7 vậy b.domain.com sẽ có ID là 7, bạn nhớ nhé.

02.

Di chuyển nội dung hình ảnh từ singnal site vào trang con

Sao chép Theme, Plugin đang kích hoạt trên B.com vào thư mục tương ứng của mạng đa trang (domain.com).

Riêng thư mục hình ảnh trên domain.com hơi khác một chút, làm như sau.

Trên site B.com, Sao chép tất cả file, thư mục con của /wp-content/uploads/ tới /wp-content/uploads/site/7/

Thư mục số 7 chính là ID của b.domain.com.

Nén thư mục cần sao chép

Nếu cùng vps, thự hiện lệnh sau:

cp -av /var/www/B.com/htdocs/wp-content/uploads/* /var/www/domain.com/htdocs/wp-content/uploads/sites/7/

Nếu khác vps, Loại bỏ những file, thư mục cần thiết để giảm dung lượng sau đó nén lại

cd  /var/www/B.com/htdocs/wp-content/uploads/
tar -zcvf uploads-7.tar.gz *

Part site B.com: /var/www/B.com/htdocs/wp-content/uploads/

Part multisite domain.com: /var/www/domain.com/htdocs/wp-content/uploads/sites/7/

Sao chép thư mục vừa nén vào multisite, giải nén

cd /var/www/domain.com/htdocs/wp-content/uploads/sites/7/
wget https://b.com/wp-content/uploads/uploads-7.tar.gz
tar -xvf plugins-7.tar.gz
03.

Xuất database của singnal site

Truy cập vào cơ sở dữ liệu của trang B.com, xuất cơ sở dữ liệu không bao gồm bảng wp_usermetawp_user. Xem hình dưới.

Xuất dữ liệu SQL để di chuyển website sang mạng đa trang

Lưu file vào máy tính và đặt tên ví dụ như: move-data.sql

04.

Sửa database trước khi Import

Mở file move-data.sql vừa lưu ở trên bằng trình chỉnh sửa văn bản, ví dụ Sublime text, Notepad++ hoặc Notepad…

Tìm và thay thế

Thay thế url website

Tìm https://B.com và thay thế tất cả bằng https://b.domain.com

Thay thế wp_ với ID trang con

Tìm `wp_ và thay thế tất cả bằng `wp_7_
(số 7 là ID trang con tương ứng như đã nói ở trên)

Lưu lại

Lưu lại file move-data.sql vừa chỉnh sửa

05.

Import database vào mạng Multisite

  1. Backup data trước khi thực hiện các bước tiếp theo (phòng rủi ro).
  2. Trong cơ sở dữ liệu của mạng multisite (domain.com), tìm và xóa các bảng cơ sở dữ liệu của B.domain.com, cụ thể trong bài này thì tìm và xóa wp_7_
  3. Import file move-data.sql đã sửa ở trên vào cơ sở dữ liệu mạng multisite. Import thành công sẽ xuất hiện lại bảng cơ sở dữ liệu wp_7_

Bây giờ truy cập lại vào b.domain.com xem chuyện gì xảy ra nhé. Bạn có thể thấy là logo và Main menu có thể không đúng, bạn chỉ cần vào quản lý theme và sửa lại thôi. Quan trọng nhất là hình ảnh và nội dung hiển thị đúng là được.

06.

Chạy domain riêng cho trang con trong mạng

Các trang con trong mạng multile thường có domain dạng subdomain hoặc subfolder domain. Và hiện tại wordpress đã hỗ trợ mapping domain mà không cần plugin. Như trong bài này, sử dụng B.com thay thế cho b.domain.com ta làm như sau (phần ssh áp dụng cho webinoly, với các server khác sẽ có cách riêng để mapping domain):

Thay sub domain bằng domain riêng
  1. Trỏ domain B.com về ip của server b.domain.com
  2. Truy cập: Các trang web của tôi > Netword admin > Trang web
  3. Chỉnh sửa b.domain.com
  4. Thay thế b.domain.com thành B.com trong trường URL và lưu thay đổi. (xem hình)
  5. Truy cập ssh để mapdomain và tạo ssl, xem lệnh bên dưới
sudo site b.com -parked=domain.com
sudo site b.com -ssl=on -root=domain.com

Bây giờ bạn có thể quản lý các trang web trên mạng multisite của mình một cách dễ dàng rồi.

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng