Di chuyển website wordpress giữa các VPS nhanh nhất với SSH

Có thể một lúc nào đó mà bạn muốn đối vps, di chuyển hoặc copy một web site từ server này qua server khác thì cách nào nhanh nhất? Có thể sử dụng Plugin, nhưng nếu bạn có data lớn tầm 1gb trở lên thì việc sử dụng plugin không khả thi lắm…

Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát vps (root) của mình thì làm theo các bước dưới đây nhé. Giả sử muốn chuyển wordpress từ domainA.com trên VPS A đến domainB.com trên VPS B, các vps đã sãn sàng hoạt động với wordpress. ví dụ: đã cài webinoly.

Bước 1: Tạo website mới trên VPS B

SSH vào VPS B

Tạo website wordpress domainB.com trên VPS B, ví dụ thực hiện với webinoly

sudo site domainB.com -wp -cache=on
sudo site domainB.com -ssl=on #nếu muốn tạo ssl

Sau đó truy cập Phpmyadmin và xóa tất cả các bảng của cơ sở dữ liệu mà domainB.com vừa tạo ( vì không biết command xóa tất cả các table nên mình vào phpmyadmin để xóa 😀 ). Ta được data trống, ví dụ dbdomainB

Bước 2: Back up code và database trên VPS A

Backup thư mục wp-content

SSH vào VPS A, cd đến thư mục wp-content và nén lại với với lệnh sau:

cd /var/www/domainA.com/htdocs/wp-content/
tar -zcvf wp-content-A.tar.gz *

Ta được file wp-content-A.tar.gz nằm trong thư mục wp-content

Backup database

Mở file wp-config.php tìm đến dòng define('DB_NAME', 'dbdomainA'); để xem database name.

Export database:

mysqldump dbdomainA > dbdomainA-backup-file.sql

Ta được file data dbdomainA-backup-file.sql nằm trong thư mục root.

Bước 3: Sao chép files Backup sang VPS B

Sao chép file wp-content-A.tar.gz sang VPS B:

scp /var/www/domainA.com/htdocs/wp-content/wp-content-A.tar.gz root@ip-vps-B:/var/www/domainB.com/htdocs/wp-content

Sao chép file dbdomainA-backup-file.sql sang VPSB:

scp /root/dbdomainA-backup-file.sql root@ip-vps-B:/root

Lưu ý:

  • Thay file và đường dẫn bằng thực thế của bạn
  • ip-vps-B là địa chỉ ip của VPS B
  • Sau khi thực hiện lệnh trên sẽ có câu hỏi xác nhận yes hoặc no, bạn cứ nhập yes và nhấn enter. sau đó nhập Password tài khoản root của VPS B.

Bước 4: Giải nén và Import database

Bây giờ quay trở lại VPS B. Đến thư mục wp-content và giải nén file copy:

cd /var/www/domainB.com/htdocs/wp-content/ 
tar -xvf wp-content-A.tar.gz

Import file data dbdomainA-backup-file.sql vừa copy vào data dbdomainB

cd
mysql dbdomainB < dbdomainA-backup-file.sql

Bước 5: Xong rồi

Bây giờ truy cập domainB.com để xem kết quả nhé.

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng