Hướng dẫn cài đặt Cyberpanel + Openlitespeed trên Ubuntu 20.04

Yêu cầu

 • ssh
 • Centos 7.x, Centos 8.x, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04
 • Python 3.x
 • Ram 1024MB trở lên.
 • Dung lượng đĩa tối thiểu 10GB.

Cài đặt

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Trong quá trình cài đặt, cần hoàn thành một số câu hỏi sau:

Cài đặt Cyberpanel hoặc Addon: 1

 1. Install CyberPanel.

 2. Addons and Miscellaneous

 3. Exit.


 Please enter the number[1-3]: 1

Chọn gói cài đặt: 1

 1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.

 2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.

 3. Exit.


 Please enter the number[1-3]: 1

Chọn cài đặt phiên bản đầy đủ: Y

Install Full service for CyberPanel? This will include PowerDNS, Postfix and Pure-FTPd.

Full installation [Y/n]: Y

Chọn sử dụng database trên cùng server hoặc khác server (dữ liệu từ xa): N

Do you want to setup Remote MySQL? (This will skip installation of local MySQL)

(Default = No) Remote MySQL [y/N]: N

Chọn phiên bản: Nhấn phím Enter để cài đặt phiên bản mới nhất

Press Enter key to continue with latest version or Enter specific version such as: 1.9.4 , 2.0.1 , 2.0.2 ...etc

Chọn đặt mật khẩu để đăng nhập vào Cyberpanel: r

 • d: mặc định là 1234567
 • r: mật khẩu được đặt tự động
 • s: đặt mật khẩu của riêng bạn
Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password?
Choose [d]fault, [r]andom or [s]et password: [d/r/s] r

Chọn có cài đặt Memcache không: Y

Do you wish to install Memcached extension and backend?
Please select [Y/n]: Y

Chọn có cài đặt Redis không: Y

Redis rất ngốn ram, nếu dưới 8GB Ram thì bạn nên chọn N

Do you wish to install Redis extension and backend?
Please select [Y/n]: Y

Chọn thiết lập WatchDog (beta): Nhấn phím Enter

Would you like to set up a WatchDog (beta) for Web service and Database service ?
The watchdog script will be automatically started up after installation and server reboot
If you want to kill the watchdog , run watchdog kill
Please type Yes or no (with capital Y, default Yes):

Bây giờ quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra. Việc của bạn là nhâm nhi một li Cafe, vì quá trình cài đặt cũng khá lâu, có thể lên tới 30 phút tùy cấu hình server.

Truy cập

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ có thông tin đăng nhập của mình

Visit: https:<IP Address>:8090
Panel username: admin
Panel password: 
WebAdmin console username: admin
WebAdmin console password: 

Bạn cũng được nhắc nhở có khởi động lại server không: y

Would you like to restart your server now? [y/N]: y

Quên mật khẩu?

Vì lý do nào đó mà bạn quên chưa lưu mật khẩu đăng nhập của mình, thì đây là cách xem lại nó.

Mật khẩu Cyberpanel

cat /etc/cyberpanel/adminPass

Mật khẩu Openlitespeed

cat /etc/cyberpanel/webadmin_passwd

Mật khẩu Mysql

cat /etc/cyberpanel/mysqlPassword

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
 • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng