Hướng dẫn cài đặt Webinoly trên server

Webinoly là script LEMP được tối ưu hóa các cài đặt vps để chạy wordpress. Linux Ubuntu + Nginx + MariaDB (MySQL) + PHP được cài đặt và tối ưu hóa chỉ với một dòng lệnh. Webinoly cùng thể loại như Wordops, Easyengine hay Openlitespeed…

Để cài đặt webinoly, cần vps đã cài ubuntu. Webinoly hiện tại chỉ hỗ trợ tốt nhất Linux Ubuntu 16.04 và 18.04. Bạn nên cài đặt bản TLS để đươc hỗ trợ tốt nhất với Webinoly và ubuntu.

Cài đặt Webinoly và tạo trang WordPress

Cài đặt Webinoly trên ubuntu

wget -qO weby qrok.es/wy && sudo bash weby 3

Sau khi cài đặt xong sẽ có thông tin đăng nhập root và admin của mysql

Tạo website WP

Tạo website WP với FastCGI Cache

sudo site example.com -wp -cache=on

Kích hoạt SSL Certificate (HTTPS) cho site đơn

sudo site example.com -ssl=on

Bây giờ hãy truy cập https://example.com để đặt ngôn ngữ, tài khoản quản trị. Webinoly bảo vệ các trang đăng nhập WP (wp-admin / wp-login). vì vậy nến hiện một thông báo điền thông tin xác thực thì cần làm một trong hai việc sau:

Thêm thông tin xác thực, được sử dụng khi đăng nhập wp-admin, phpmyadmin.

sudo httpauth -add

HOẶC tắt xác thực

sudo httpauth example.com -wp-admin=off

Tạo website WordPress Multisite

Để tạo wp multisite, trước tiên cần tạo một site wp bình thường, theo mặc định đây sẽ là trang chính của bạn sau này.

Kích hoạt SSL Certificate (HTTPS) cho wpmultisite (subdomain)

SSL cho ký tự đại diện cần phải xác thực DNS. Tức là sau khi chạy lệnh bên dưới, nó sẽ cho chúng ta 2 mã TXT để thêm vào DNS của domain. Không giống Easyengine có thể copy và xác thực sau, Webinoly yêu cầu làm từng bước… và không được sử dụng Ctrl C trong quá trình này. Có thể phải gõ từng ký tự ra Notepad, so sánh chính xác sau đó hãy thêm vào DNS

sudo site example.com -ssl=on -wildcard

Chuyển singnal site thành multisite

sudo site example.com -multisite-convert

Refress lại trang, sau đó truy cập Network Admin > Bảng tin > Cài đặt > Cài đặt mạng
Trong phần này bạn sẽ chọn Subdomain hoặc Subfolder.

Nếu muốn (mapping/alias) thay domain riêng cho subdomain và có https thì cần thực hiện lện dưới sau khi đã trỏ IP và thay subdomain bằng tên miền riêng.

sudo site domain2.com -parked=example.com
sudo site domain2.com -ssl=on -root=example.com

Một số câu lệnh hữu ích khi sử dụng webinoly

Thêm múi giờ cho máy chủ

sudo webinoly -timezone=Asia/Ho_Chi_Minh

Xem thông tin hệ thống

sudo webinoly -info

Restart server: php, all, nginx

sudo webinoly -server-reset=php

Đường dẫn file php.ini

/etc/php/7.4/fpm/php.ini

Tải mới nếu có chỉnh sửa php.ini

service php7.4-fpm reload

Clean cache

sudo webinoly -clear-cache=all

Cho phép www-data user tải lên và sửa files qua SFTP.

sudo webinoly -login-www-data=on

Truy cập phpmyadmin

http://server-ip:22222/pma

Muốn thay đổi port (0 – 65535)?

sudo webinoly -tools-port 65535

Để truy câp phpmyadmin theo tên miền, chạy lệnh sau:

sudo webinoly -tools-site=domain.com

Đăng nhập phpmyadmin, sử dụng thông tin khi tạo webinoly. Nếu quên có thể chạy lệnh Xem thông tin hệ thống để xem lại. Hoặc đổi lại cho dễ nhớ với lệnh:

sudo webinoly -dbpass

Thẻ:

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng