Hướng dẫn cài Wordops trên server

WordOps là một bộ công cụ thiết yếu giúp bạn dễ dàng quản trị trang web và máy chủ #wodpress
WordOps cung cấp khả năng triển khai wordpress nhanh và bảo mật với Nginx bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản và dễ nhớ. Được bổ sung từ EasyEngine v3, nó đã hơn nhiều so với phiên bản EEv3 cập nhật với một số tính năng mới bao gồm Chứng nhận SSL mã hóa ký tự đại diện với hỗ trợ xác thực API DNS, tối ưu hóa nhân Linux hoặc gói Nginx tùy chỉnh mới với TLS v1.3 và Hỗ trợ HPACK của Cloudflare HTTP/2.

Xem trang chủ của Wordops Cài đặt Wordops lên server linux

Cài với lệnh sau, nhập lần lượt từng lệnh nhé

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo
source /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc
wo stack install

Cài thành công:

HTTP Auth User Name: xxxxxxxx
HTTP Auth Password : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WordOps backend is available on https://ip:22222 or https://domain.com:22222
Successfully installed packages

Đó là thông tin đăng nhập backend: xem thông tin hệ thống, truy cập Myphpadmin, file…
Bạn nên lưu lại ngay thông tin đó hoặc sử dụng lệnh sau để đổi thông tin đăng nhập nếu muốn:

wo secure --auth

Để bảo mật hơn với SSL, bạn nên tạo host name:

# wo site create server.domain.com -le
hostnamectl set-hostname server.domain.com

Bây giờ bạn truy cập vào https://server.domain.com:22222 để xem kết quả nhé.

Một số lệnh tạo website:

wo site create site.tld --wpredis 
wo site create site.tld --wp --php73 -le
wo site create site.tld --user=admin
wo site create site.tld --pass=password
wo site create site.tld --email=wo@site.tld
wo site create site.tld --wp --letsencrypt --hsts

Và lệnh ưa thích của mình:

wo site create domain.com --wpredis --php73 --letsencrypt --hsts --email=domain@gmail.com --user=admin --pass=password
Sử dụng câu lệnh sau để xem thông tin đăng nhập myphpadmin
wo site info domain.com

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng